Skupaj že 678 pesmi

Prispevek RTV Slovenija

28. november 2016

Ti puəbəč ja kna lumpej

Izvajalec / avtor:
Komorni moški zbor Lek

( venček koroških narodnih )
 

Jes pa moj hvažək se rada imava,
častiva ta birta saj more žəvet.
Oba se pa notr za mizo pudava,
le naj se sovražə, noj tape civ sviət!
 

Jes pa koj luk luk, luk luk, luk luk.
Jes pa koj luk luk, luk luk luk luk.
 

Ti puəbəč ja kna lumpej.
al' dnarjov nemaš sam!
To jadro prov požinji,
da tebe ne bo sram!
Črivəlce 'maš vse scəfrane,
čikal tud' s hvač moli.
Lajb'č maš že vəs rascukan,
hvišən bo še kej uši!
 

Tralali, tralali, uši pa le ni!

Jes pa, moj hvažək pəstita kna moram,
dukliədr še mava udihvatə morəm.
 

Jes pa koj luk luk, luk luk, luk luk.
Jes pa koj luk luk, luk luk luk luk.


Ta pijanost je namarnost,
pa zapele vsačəha!
Je mojha puəbča zapelava,
šocja mojha mvadeha.


Svariva səm te puəbəč əlpu,
ud lumpenja dab' vzev svovu!
Al' ti pa nis' me slišov,
v tabernə le sa visov.
 

Vse bom pubrava kar imam,
potlej pa pojdəm kam drham!
Ti hreš pa zdovžno kajžo
s cəhajnarjam na rajžo.
 

Jes bə rad cəhajnar biv,
pa rdeče kape nemam!
Rdečo kapo b' že dobiv,
al' pušəlca še nemam.
 

Ti dra la la la, ti dra la la la,
ti dra li la li le ja,
ti dra la la la, ti dra la la la,
ti drali la li lom.
 

Jes tə za 'no dečvo viəm,
kə mi bo pušəlc dava!
Jes jo pa polubov bom,
oh to se bo smejava.
 

Ti dra la la la, ti dra la la la,
ti dra li la li le ja,
ti dra la la la, ti dra la la la,
ti drali la li lom – Holdjom!

Ti puəbəč ja kna lumpej

Komorni moški zbor Lek

Komorni moški zbor Lek -

Komorni moški zbor Lek prepeva že vse od leta 1978. Zbor vsa leta delovanja v pevski  program poleg umetnih tujih in domačih skladateljev  redno  uvršča tudi slovenske ljudske pesmi  ali njihove priredbe.

» Preberi več - Komorni moški zbor Lek

Pridruži se številnim ljubiteljem Slovenskih narodnih pesmi.

ali se nam pridruži na