Rastejo v strmi gori

Rastejo v strmi gori
bele planike tri.
Zanje vedo le orli,
rosa umiva jih.

Šel bom v goro, planike nabral
in jih prinesel v dolino nazaj,
Tri bele cvetke, troje oči,
vsaka za lep spomin.

Prvo prinesem mami,
stara ji dlan drhti,
drugo sestrici mladi,
jutri se omoži.

Šel bom v goro...

Tretjo prinesem zate,
čuvaj mi jo skrbno,
naj te spominja name,
če me nazaj ne bo.

Šel bom v goro...

 
(Boris Kovačič, Gregor Strniša)