Festival KAMRICA

Festival KAMRICA

Glasba nas povezuje, narodna pesem združuje

Ohranitev kulturne dediščine v najširšem smislu je pomembna, ker nas  razlikuje od drugih narodov, čeprav nas z njimi obenem tudi povezuje.

 

Bogata kulturna dediščina je pogoj za samozavest vsakega naroda in obenem dokaz o njegovem obstoju.

 

Prinaša nam številne izkušnje, način življenja in dosežke naših prednikov, njihovo moralno in duhovno vsebino.

 

Skupaj zaigrajmo in zapojmo lepe slovenske pesmi, naj v naša srca prinesejo veselje in spodbudo.

 

Ohranimo jih za naslednje rodove.