Stara izvirna slovenska imena

Prikaži imena na:

Aljaž
Andraž
Anže
Belot
Benebod
Bogo
Bogomir
Bojan
Bor
Boran
Borin
Borižit
Borut
Božjak
Branimir
Branislav
Branko
Braslav
Bratina
Bratislav
Bretislav
Budan
Budigoj
Budin
Budislav
Budič
Budoran
Cvetko
Dalimir
Danimir
Debeloglav
Dobislav
Dobren
Dobriko
Dobrodej
Dobromisl
Dobroslav
Dobrožit
Domogoj
Domomir
France
Dragan
Dragič
Drago
Dragomir
Dragomer
Dragorok
Dragoslav
Dragovan
Dragovit
Dragožit
Dražigost
Družiljub
Držimir
Dobrožica
Ferenc
Gaber
Ganej
Glavaš
Gnevaš
Godemir
Godemisl
Godež
Gojko
Gojmir
Golan
Golodrag
Golomir
Golotek
Gonimir
Gorazd
Gostidrag
Gostibil
Gostiša
Grben
Grešič
Hervard
Hoten
Hotimir
Hrast
Hudimar
Ingo
Inko
Izbor
Izidor
Iztok
Jalen
Janez
Jastreb
Jelen
Jesen
Kajtimir
Kako
Kasne
Kocel
Kolo
Kosar
Kragulj
Kralj
Krepek
Krmišin
Kunigoj
Ladimar
Lado
Lastimir
Ljuban
Ljubej
Ljubin
Ljubo
Ljudevit
Ljut
Ljutič
Ljuto
Ljutovid
Ljutomir
Erazem
Malej
Manjdrag
Manjsvet
Mil
Milaš
Milej
Miran
Mirigoj
Miro
Miromisl
Miroslav
Misl
Mistislav
Mnigoj
Mogoj
Motak
Moitik
Motilo
Možič
Munimir
Nadovid
Nebomir
Nedelj
Nedeljko
Negoj
Negomir
Negota
Nenadej
Nepokor
Neško
Nežir
Nežič
Nitrabor
Nosimir
Očeslav
Odlog
Omisl
Pero
Perun
Pešec
Petanko
Pitalo
Pomik
Predimir
Predislav
Premil
Premisl
Pribibor
Pribigoj
Pribina
Pribislav
Primož
Prisnec
Prisnoboda
Prodan
Prosilo
Prvin
Radegost
Radek
Raden
Radigoj
Radiš
Rado
Radob
Radom
Radomer
Radomir
Radoš
Radovin
Raduš
Rašmen
Ratimer
Rodan
Rok
Radomisla
Samo
Samoslav
Sebidrag
Sebimir
Sejan
Semika
Sitilaž
Slabotin
Slavko
Slavoboj
Sojdrag
Stagoj
Stamer
Stan?o
Stanigoj
Stanislav
Stanko
Stano
Stojan
Stojdrag
Stojgoj
Stojmer
Stojše
Stradoslav
Stranimir
Stregomil
Suhlin
Svarunja
Svegoj
Sveljub
Svemisl
Sveslav
Svetec
Svetin
Svetogoj
Svetopolk
Svetoplug
Svetoslav
Svetošej
Svetuš
Svobodin
Ščenedrag
Tal
Taljub
Tetovid
Tihodrag
Tihomer
Tihomir
Tihožit
Tomislav
Trdač
Trdogoj
Trdodrag
Trdoglav
Trdoboj
Trdomir
Trdoslav
Trebegoj
Trebec
Trebibor
Trebigost
Trebil
Trebimir
Trebišin
Trebišnež
Trebivit
Trebnik
Truden
Trudopolk
Unčat
Unislav
Črt
Čestimir
Čistilo
Črnel
Črni
Črven
Črt
Črtomir
Val
Valhun
Valuk
Večegoj
Velišnik
Vid
Videc
Vidoš
Vilan
Višegnev
Višegoj
Višemir
Vit
Vitamisl
Vitan
Vitko
Vitemar
Vitemir
Vitigon
Vitislav
Vito
Vitobrater
Vitoglav
Vitomir
Vitoslav
Vojmir
Vojnomir
Volčina
Volkota
Volkun
Zababerad
Zadrag
Zdemir
Zdene
Zdenko
Zememisl
Zemetek
Zemiboned
Zemidrag
Zemidrug
Zemignev
Zemigoj
Zemislav
Zlatko
Zlebor
Zlodej
Zoban
Zverko
Zvone
Zvonimir
Zvonko
Železen
Žilič
Židislav
Žitigoj
Žitiljub
Žitivit
Žitomir
Žitomisl
Života
Žizemir
Žižnec
Žoltin
Žugoj
Cveta
Cvetka
Beda
Bega
Bela
Belica
Blagica
Boža
Boželisa
Branka
Bratrica
Breda
Brzila
Brzota
Budislava
Dana
Dobra
Dobrava
Dobrica
Dobronega
Dobroslava
Dobrovlasta
Dobrožizna
Dolga
Dolgodelka
Draga
Dražna
Franca
Godeslava
Gojica
Gojka
Gojmira
Gola
Golodraga
Goloslava
Gostidraga
Imica
Izidora
Jasna
Jana
Jelka
Ježumila
Ana
Krasa
Krasna
Krotila
Lada
Laduta
Lala
Lepa
Ljuba
Ljubica
Ljubonja
Ljubota
Ljuta
Ljutica
Mala
Manjdraga
Mila
Milica
Miljena
Mira
Mirna
Miroslava
Mislena
Mlada
Mojca
Mojslava
Motimira
Nada
Ninonica
Odola
Pribila
Pribislava
Pribislavka
Rada
Radonja
Radosta
Roža
Samoslava
Slava
Slavka
Slovenka
Sobemisla
Stana
Stanka
Stradoslava
Straha
Stranka
Svedobra
Sveta
Svetožizna
Temava
Temna
Tešina
Tiha
Tihica
Tihomira
Tisa
Tomislava
Topa
Trdila
Trebenja
Trebica
Ubislava
Črešulja
Črna
Črnika
Vesela
Vesna
Vida
Vidina
Volkonja
Vranica
Zarja
Zala
Zemidraga
Zla
Zlata
Zlativenca
Zlatka
Zlatolasa
Zleslava
Zora
Zvonka
Židana
Živina

Vabljeni k sodelovanju

Želite objaviti besedilo ali mp3 slovenske narodne pesmi ?

Se želite pridružiti pri bogatenju spletnih strani z novicami, vsebinami, dogodki...?

Pošljite nam sporočilo po e-pošti na naslov slovenske@narodne-pesmi.si

Pridruži se številnim ljubiteljem Slovenskih narodnih pesmi.

ali se nam pridruži na