Festival ljudskih pesmi v Latviji

Primerljivo število prebivalcev - ljudska pesem pa...

Festival ljudskih pesmi v Latviji

Festival ljudske pesmi v Latviji

Repúblika Látvija je republika v severovzhodni Evropi. Na zahodu meji na Baltsko morje, zato je skupaj z Estonijo, na katero meji na severu, in Litvo, na katero meji na jugu, znana kot ena od treh baltskih držav. Na vzhodu meji na Rusijo in Belorusijo.

Latvija ima nam primerljivo število prebivalcev ( 1.973.700, ocena 2015 ), Slovenija 2.062.874 ( ocena 2015 ).

Dolgoletna tradicija in zavedanje pomembnosti ohranjanja ljudskih pesmi se odraža na Festivalu BALTICA, festivalu pesmi in plesa, ki poudarja duh pesmi, veselje do petja in človeško življenje, napolnjeno z ljubeznijo do petja.

Festival Baltica: http://www.festivalbaltica.com 

Pridruži se številnim ljubiteljem Slovenskih narodnih pesmi.

ali se nam pridruži na