Dodaj dogodek

V vašem kraju ali okolici bo prireditev ali dogodek, o katerem želite obvestiti obiskovalce spletnih strani Slovenskih narodnih pesmi ?

Vpišite dogodek v koledar dogodkov.

Pošljite nam podatke in objavili ga bomo v koledarju dogodkov, prireditev in običajev.

Koledar dogodkov

Trenutno ni objavljenih nobenih dogodkov.

Vrnitev Primorske k matični domovini

Sobota, 15. september 2018


Mirovna pogodba z Italijo je pogodba, podpisana 10. februarja 1947 v Parizu med Italijo in zmagovalcem v drugi svetovni vojni, zavezniškimi silami, s katero so formalno prenehale sovražnosti.


Sicer pa določila pogodbe poleg omenjenega med drugim vsebujejo tudi odstop Dodekaneških otokov Grčiji, manjše popravke meje s Francijo, priznanje neodvisnosti in suverenosti Albanije, odstop od kolonij ter preklic ugodnih trgovskih sporazumov s Kitajsko.

Trst s severno Istro je bil razglašen za nevtralno državo, imenovano Svobodno tržaško ozemlje . To je bilo leta 1954 s Spomenico o soglasju (tako imenovanem londonskim sporazumom) razdeljeno med Italijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ) . Dokončno je bila meja med Italijo in Jugoslavijo potrjena z Osimskimi sporazumi, ki sta jih podpisali SFRJ in Republika Italija 10. novembra 1975 v italijanskem mestu Osimo.

Primorska je skozi stoletja doživljala mnoge premike meja. A ne glede na številne spremembe, ki segajo v čase beneške republike, habsburške monarhije, kraljevine Jugoslavije in kraljevine Italije, pa seveda tudi njunih naslednic, se je v zavesti Slovencev Primorska vedno ohranjala predvsem kot okno v svet.

Preko današnje Primorske se je svet pod Alpami tisočletja seznanjal s kulturami sredozemskega prostora. Preko tega ozemlja je k nam prodirala rimska kultura.

Vir: E-delo
Foto: Blaž Samec - DeloSpletna stran:

nazaj