Dodaj dogodek

V vašem kraju ali okolici bo prireditev ali dogodek, o katerem želite obvestiti obiskovalce spletnih strani Slovenskih narodnih pesmi ?

Vpišite dogodek v koledar dogodkov.

Pošljite nam podatke in objavili ga bomo v koledarju dogodkov, prireditev in običajev.

Koledar dogodkov
Torek
25. december 2018

Božič

Obdobje okrog božiča in novega leta je čaroben čas, poln dobrih želja in daril. Vendar ga ne praznujejo povsod po svetu enako. V različnih državah pripravljajo zelo raznovrstna praznovanja božiča.

Sreda
26. december 2018

Dan samostojnosti

26. decembra 1990 so bili uradno razglašeni izidi plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, na katerem se je okoli 95 odstotkov udeleženih volilnih upravičencev izreklo za samostojno in neodvisno državo.

Sreda
26. december 2018
Ob 9:00
Ljubljana - Štepanja vas
Na sv. Štefana dan


Na god sv. Štefana vsako leto po sveti maši sledi pred cerkvijo blagoslov živine, predvsem konjev, rejcev iz okoliških vasi.

Kontakt: pbastic@gmail.com

Torek
1. januar 2019

Borovo gostüvanje

Borovo gostuvanje je običaj, ki ima za sabo že zelo dolgo zgodovino. Razvil se je po vasicah na Goričkem, prireditev (običaj) pa se pripravi le takrat, kadar se v preteklem letu v vasi ni poročil noben par.

Pozvanje na Borovo gostüvanje 3. februarja 2008 v Vučji gomili.

Prešernov dan

Četrtek, 8. februar 2018


Slovenski kulturni praznik 

Prišli bi že bili Slovencam zlati časi, ak klasik bil bi vsak pisar, kdor nam kaj kvasi.


Pesnik dr. France Prešeren (Vrba na Gorenjskem, 3. dec. 1800 - Kranj, 8. feb. 1849) je svojo prvo pesem (Dekletom) objavil, ko je bil star 27 let, približno čez dvajset let pa je izšla knjižica z naslovom Poezije (1847), ki vsebuje vse najboljše, kar je spesnil (razen Zdravljice). 

V svojih pesmih je izpovedoval Ijubezensko čustvo, izražal domovinsko zavest, obravnaval nekatera temeljna vprašanja o človekovem bivanju in pel o smislu pesnjenja (Glosa, Pevcu, Orglar). 

V slovensko pesništvo je vpeljal vrsto tujih oblik (sonet, stanco, tercino, gazelo idr.), svoje pesniško mojstrstvo je kronal s Sonetnim vencem in epom Krst pri Savici. Poleg Sonetnega venca je napisal še cikel Ljubeznjeni sonetje, Soneti nesreče, Gazele. Večji del svojih pesmi je objavil v pesniškem zborniku Kranjska čbelica, ki je izšel petkrat. S Prešernovo poezijo smo Slovenci dohiteli zamujeno na pesniškem področju in začeli enakopravno stopati na evropsko literarno prizorišče.

Prešeren je izhajal iz ugledne kmečke družine. Osnovno šolo je obiskoval v Ribnici in Ljubljani, tu je nadaljeval šolanje na gimnaziji in 1820 odšel na Dunaj študirat pravo. Po končanem študiju – postal je doktor prava - se je vrnil v Ljubljano, delal kot pripravnik pri odvetniku Baumgartnu, opravil sodnoodvetniški izpit in bil od l834 do1846 odvetniški pripravnik pri prijatelju Blažu Crobathu. 

Po mnogih prošnjah za samostojno advokaturo jo je končno le dobil v Kranju, kamor se je v jeseni 1846 preselil in odprl odvetniško pisarno. Hudo bolan je po dveh letih in pol umrl.

Gregor Kocjan: Slovenski književniki, slikovni albumSpletna stran:

nazaj